#

Startovač vlastní widget do webové stránky
Startovač Widgetic, i takto to může vypadathttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode
CC BY-SA 4.0

Widget pro zobrazení Startovač projektu na vlastním webu

V podstatě obdoba takového okénka od Startovače https://www.startovac.cz/novinky/detail/1222/ jen bez toho iframe, document.write() a dalších nepěkných věcí.

Jak na to?

Potřebný je tu jediný soubor a to startovacWidgetic.mjs. Ten vložit do stránky a spustit takto nějak:

	<div id="startovac-canvas" hidden></div>
	<script type="module" src="/startovacWidgetic.mjs" crossorigin="anonymous" integrity="sha256-q73cHpbcf4e0R62wubmMCMLnjEpumk/09G1aTxFuRxs="></script>
	<script type="module">
		import { StartovacWidgetic } from '/startovacWidgetic.mjs';
		const projectURL = new URL( 'https://www.startovac.cz/patron/vedator/' ); // váš projekt na Startovači
		const sandboxElement = document.getElementById('startovac-canvas'); // kam se to vykreslí
		new StartovacWidgetic( projectURL, sandboxElement );
	</script>

Není celý kód <script type="module" src="/startovacWidgetic.mjs" crossorigin="anonymous" integrity="sha256-q73cHpbcf4e0R62wubmMCMLnjEpumk/09G1aTxFuRxs="></script> zbytečný, fungovalo by to i bez něj. Jops, fungovalo, ale nešlo by bez něj zajistit kontrolu integrity javascriptového modulu. Bezpečnost je důležitá, pokud vás zajímá o bezpečnosti modulů více, čtěte zde: https://iiic.dev/subresource-integrity-check-u-javascriptovych-modulu

minimalistický příklad použití s nastavením je v souboru example-usage.html a příklad jak by mohly vypadat styly v souboru example.css.

Nastavení

Je možné provést 3. parametrem konstruktoru. To, jak vypadá objekt s nastavením (settings) uvidíte ve třídě StartovacWidgeticPrivate.

Možné problémy?

mjs přípona musí mít nastavený správný mime type a to text/javascript, pokud je to moc pracné přejmenujte koncovku z .mjs na .js . Více o modulech na https://www.vzhurudolu.cz/prirucka/js-moduly

API přístupové body pro CSP

Pro nezbytnou funkci widgetu je potřeba komunikovat s doménou startovac.cz . Restriktivní CSP tedy například takto: connect-src https://www.startovac.cz/ a img-src https://www.startovac.cz/cache/images/ pokud zobrazujete obrázek.

Licence

CC BY-SA 4.0

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.


Github repo: https://github.com/iiic/StartovacWidgetic


Živá ukázka

kód vypadá následovně

	import { StartovacWidgetic } from '/js/modules/startovacWidgetic.mjs';
	const projectURL = new URL( 'https://www.startovac.cz/patron/vedator/' );
	const config = {
		structure: [
			'picture',
			'br',
			'title',
			'br',
			'br',
			'meter',
			'percentText',
			'countdownText',
			'supportLink',
			'moneyCollected',
			'nSupporters',
		],
		texts: {
			support: '\u{1f431}přispět\u{1f431}',
		},
	};
	new StartovacWidgetic( projectURL, null, config );

No a co to dělá?

Vlastní sestavení HTML elementů, ve kterém není popisek projektu, a na místo něj je dvojnásobné odřádkování. Dále pak specialitka a to kolem tlačítka přispět je kočičku, není problém vše se dá udělat, jak ukazuje vlastní text na tlačítku přispět, kde \u{1f431} je do javascriptu escapovaný unicode znak kočky. Máte další nápady co s tím? Dejte mi vědět, nebo rovnou na Githubu založte issue.

ic